*

ASKI-BLOG // MASINAHIKEWIN

BLOG_ENTRY_2_IMAGE

Mahiigan is returning to School!

Since the show, I’ve registered to become a massage therapist and hoping to venture into sports medicine in a few years. I still love basketball and play whenever I can. My life is quiet, and I like it that way. I look forward to returning to my studies.

Mahiigan

Ispeek ooma kakeetootamaak, nigee’maacheetan ta’isi’kiskeetheetamaan ooma massage therapy igwa tamaachee’tootamaan sports medicine ispeek. Keeyapits nimineeneeteen basketball igwa nimeetawaan ooma ka’isikuskeetaayaan. Nipimat’soowin kwayes papeeyaatuk igwa nimineeneeteen igoosi. Kwayes ninooteemaacheetan keeyapits tukiskinaamakoweeyaan.

Mahiigan